Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Články publikované na portálu

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Videa a prezentace publikované na portálu

90-95% nádorů je způsobeno ovlivnitelnými vlivy a 30-35% všech nádorů lze přičítat nějakému vlivu výživy. Přednáška podává přehled jednotlivých výživových faktorů, kde je prokázaný efekt na riziko vzniku nádorů. Které potraviny působí protektivně a které jsou rizikové?  Přednáška je určena praktickým lékařům.