Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Články publikované na portálu

Letos si diagnózu karcinomu vyslechne z úst svých lékařů přes 77 tisíc našich občanů. Na konci roku tak u nás bude s karcinomem žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů. Když toto číslo převedeme na počet rodin, bude každá šestá rodina řešit tuto závažnou nemoc u některého ze svých členů.

Společnost medicínského práva uspořádala v průběhu V. kongresu medicínského práva pracovní snídani, na které byl prezentován dopad nového občanského zákoníku na poskytování zdravotní péče.  

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška shrnuje pomocí dat z lékových registrů celkové přežití a přežití bez známek progrese u hlavních onkologických diagnóz a srovnává reálný stav léčených pacientů s polulačními predikcemi České onkologické společnosti v letech 2011 a 2012.  V druhé části se přednášející zamýšlí na otázkou, zda by neměl regulátor rozlišovat mezi pojmy VILP (Vysoce inovativní léčebné prostředky) a oprhan drugs. 

Úvodní přednáška satelitního sympózia Roche se zamýšlí nad postavením cílené léčby v posledních 10 letech. 

Na letošním sjezdu ASCO se sešlo 31 tisíc zdravotnických profesionálů a výzkumníků. Jaké bylo setkání z pohledu primáře ORO FN Plzeň prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D. a MUDr. Tomáše Svobody?