Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie

Videa a prezentace publikované na portálu

Přehled indikací, výhod a rizik intersticiální brachyterapie v léčbě karcinomu prsu.