Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška shrnuje nové poznatky z oblasti diagnostiky a prekanceróz a karcinomu děložního hrdla, jež vedou k závěru, že cytologická diagnostika  je v současné době nedostačující, především pro svou nízkou senzitivitu a to zejména pro adenoléze. HPV DNA test s genotypizací 16/18 je signifikantně citlivější, než cytologický screening. 

Přednáška zazněla v rámci edukační akce Malé doškolovací dny jaro 2014 a přináší  informace o prevalenci a významu testování infekcí lidským papilomavirem v naší populaci.