Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Videa a prezentace publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dní se sešli také zástupci České onkologické společnosti a Společnosti maxillofaciální chirurgie, aby diskutovali problematiku bezpečnosti podávání bisfosfonátů a léků ovlivňujících kostní metabolismus. Radili se především o prevenci osteonekrózy čelisti u onkologických pacientů.

Důležitost restagingu v období maximální odpovědi na neoadjuvantní léčbu ukazuje přednášející na souboru pacientů, u kterých došlo ke známkám kompletní remise.

Před kamerou se sešel onkolog a chirurg. Oba se již řadu let zabývají léčbou kolorektálního karcinomu s metastázami do jater. Zamýšleli se nad chirurgickými otázkami léčby jaterních metastáz a tak se onkolog, MUDr. Jiří Tomášek z Masarykova onkologického ústavu,  ptal a chirurg, Prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc. z Fakultní nemocnice Brno, odpovídal. 

Krátké video vám poradí, jak správně zvolit téma a na co nezapomenout při psaní kazuistiky.   

Základní klinické vyšetření je souhrn úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění konkrétního onemocnění.

Přednáška o multidisciplinárním přístupu jako předpokladu optimální léčby metastatického kolorektálního karcinomu zazněla na 2. pracovním setkání onkologů a chirurgů v Lednici. Přednáška představuje fungování indikační komise v praxi.

Kazuistiky publikované na portálu

Kazuistika, která zazněla v závěrečném bloku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, demonstruje, že v léčbě karcinomu rekta jde o léčbu multimodální. 

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší kazuistiku 67 letého pacienta s kolorektálním karcinomem a s metachronní solitární jaterní metastázou.  

Stránky našeho portálu

Základní klinické vyšetření je souhrn úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění konkrétního onemocnění. Cílem fyzikálního vyšetření je zaznamenat údaje získané pouze prostřednictvím lékařových smyslů. Aby mohl lékař správně určit diagnózu a následně i...