Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Články publikované na portálu

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

V Brně se ledviny transplantují již 39 let, první ledvina zde byla transplantována 30. listopadu 1972. Od té doby brněnští lékaři provedli již na tisíc transplantací.

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška o výsledcích protokolárních biopsií, které jsou považovány za zlatý standard v diagnostice akutní rejekce a ostatních příčin dysfunkce štěpu, zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.

Kazuistiky publikované na portálu

Pro definitivní zhodnocení přínosu této modality a její optimální  zařazení do léčebného algoritmu nutné získání dalších zkušeností (studie EuLITE).  Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.