Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.

2. Interní klinika, FN Motol

Články publikované na portálu

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Kazuistiky publikované na portálu

IgA nefropatie, doporučení, kazuistika. O-glykosidicky vázané řetězce jsou vzácnou strukturou na cirkulujících Ig člověka, ale časté u mikroorganismů. Proto má každý z nás přirozeně se vyskytující protilátky proti tomuto epitopu. Prezentace přednesená 1. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.