Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Články publikované na portálu

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška, která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů, shrnuje základní doporučení pro léčbu hypertenze u nemocných s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Zabývá se problematikou měření krevního tlaku a kontroly hypertenze, doporučeními a  cílovými hodnotami tlaku u nemocných s CKD a terapeutickými algoritmy v léčbě hypertenze u nemocných chronickým onemocněním ledvin a u nemocných v pravidelném dialyzačním programu.