Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Kateřina Střídová

I. interní klinika FNKV

Články publikované na portálu

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Kazuistiky publikované na portálu

Nefrolog volán na konzilium k pacientce ležící na JIP NCH pro poruchu funkce ledvin, laboratorně náhlá elevace renálních parametrů, dále hypernatrémie a hyperosmolalita.