Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD.

Doc. MUDr. Lenka Foretová PhD, se zabývá lékařskou genetikou v oblasti nádorových onemocnění. Pracuje na Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde je vedoucí oddělení. Toto oddělení má jednak ambulantní část, kde se provádějí konzultace a vyšetření lékařským genetikem, a dále laboratoř molekulární genetiky specializovanou na testování nádorových syndromů. Doc. Foretová pracovala 5 let v USA na Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, kde se účastnila výzkumu i klinické práce v oblasti lékařské genetiky. Po návratu založila genetické pracoviště na MOÚ. Kromě klinické práce se věnuje i výzkumu v oblasti epidemiologie nádorů, spolupracuje s mnoha zahraničními centry, publikuje články i kapitoly v knihách o dědičných nádorových onemocněních. Každé dva až tři roky vydává supplementum časopisu Klinická onkologie, které se věnuje dědičnosti nádorů. Podílí se na rozvoji genetického vyšetřování i preventivní péče pro osoby s vysokým dědičným rizikem nádorů.

Videa a prezentace publikované na portálu

Nabízíme vám záznam živého webcastu o dědičnosti zhoubných nádorů, ve kterém Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD., primářka Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu v Brně, odpovídala na dotazy návštěvníků portálu. Živý přenos je součástí seriálu o prevenci, v němž vám odpovídají odborníci ze Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti.

8. dubna 2015 odpoledne se uskutečnil živý přenos z největší tuzemské onkologické konference Brněnských onkologických dnů. Veřejnost měla možnost ptát se živě 90 minut na prevenci a včasný záchyt rakoviny. Přinášíme vám záznam. Poslechněte si odpovědi na otázky ze skutečného života. Pokud nenajdete odpověď na tu svou otázku, podívejte se na program dalších živých přenosů o prevenci rakoviny a zeptejte se.   

Zhoubné nádory se většinou vyskytují v rodinách ojediněle a ve vyšším věku (sporadický výskyt), určité typy nádorů se mohou vyskytovat v rodinách opakovaně, mohou se na jejich vzniku podílet obdobné rizikové faktory životního stylu (familiární výskyt). U 5– 8 % zhoubných nádorů se dá prokázat dědičný původ, molekulárně genetickým vyšetřením lze zjistit patogenní mutace v určitých genech (hereditární výskyt).

Může nám rychlý vývoj v molekulární genetice pomoci v prevenci rakoviny? Každý z nás má určité riziko onemocnět nádorem. U někoho je riziko vyšší, u jiného nižší.

Stránky našeho portálu

Může nám rychlý vývoj v molekulární genetice pomoci v prevenci rakoviny? Každý z nás má určité riziko onemocnět nádorem. U někoho je riziko vyšší, u jiného nižší. Geny, jejichž poškození vede ke vzniku nádorových onemocnění, mohou být dnes vyšetřovány z krve, toto vyšetření se...