Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD.

Doc. MUDr. Lenka Foretová PhD, se zabývá lékařskou genetikou v oblasti nádorových onemocnění. Pracuje na Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde je vedoucí oddělení. Toto oddělení má jednak ambulantní část, kde se provádějí konzultace a vyšetření lékařským genetikem, a dále laboratoř molekulární genetiky specializovanou na testování nádorových syndromů. Doc. Foretová pracovala 5 let v USA na Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, kde se účastnila výzkumu i klinické práce v oblasti lékařské genetiky. Po návratu založila genetické pracoviště na MOÚ. Kromě klinické práce se věnuje i výzkumu v oblasti epidemiologie nádorů, spolupracuje s mnoha zahraničními centry, publikuje články i kapitoly v knihách o dědičných nádorových onemocněních. Každé dva až tři roky vydává supplementum časopisu Klinická onkologie, které se věnuje dědičnosti nádorů. Podílí se na rozvoji genetického vyšetřování i preventivní péče pro osoby s vysokým dědičným rizikem nádorů.

Videa a prezentace publikované na portálu

Nabízíme vám záznam živého webcastu o dědičnosti zhoubných nádorů, ve kterém Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD., primářka Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu v Brně, odpovídala na dotazy návštěvníků portálu. Živý přenos je součástí seriálu o prevenci, v němž vám odpovídají odborníci ze Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti.

8. dubna 2015 odpoledne se uskutečnil živý přenos z největší tuzemské onkologické konference Brněnských onkologických dnů. Veřejnost měla možnost ptát se živě 90 minut na prevenci a včasný záchyt rakoviny. Přinášíme vám záznam. Poslechněte si odpovědi na otázky ze skutečného života. Pokud nenajdete odpověď na tu svou otázku, podívejte se na program dalších živých přenosů o prevenci rakoviny a zeptejte se.   

Může nám rychlý vývoj v molekulární genetice pomoci v prevenci rakoviny? Každý z nás má určité riziko onemocnět nádorem. U někoho je riziko vyšší, u jiného nižší.

Stránky našeho portálu

Může nám rychlý vývoj v molekulární genetice pomoci v prevenci rakoviny? Každý z nás má určité riziko onemocnět nádorem. U někoho je riziko vyšší, u jiného nižší. Geny, jejichž poškození vede ke vzniku nádorových onemocnění, mohou být dnes vyšetřovány z krve, toto vyšetření se...