Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Videa a prezentace publikované na portálu

Etapové operace jsou operační zákroky na játrech u metastazujícího kolorektálního karcinomu a jedná se o vcelku novou chirurgickou metodu, jejíž přínosy přednáška představuje. V přednášce je dále diskutován zcela nový přístup, metoda ALLPS.    

Úvodní přednáška V. ročníku Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje uvedl za chirurgy pan profesor Kala.  Pátý ročník je věnován dominantně pacientům, kteří nemají možnost být resekabilní. Přednáška zdůrazňuje nutnost, aby všichni pacienti s metastatickým karcinomem rekta prošli multidisciplinární komisí. 

Důležitost restagingu v období maximální odpovědi na neoadjuvantní léčbu ukazuje přednášející na souboru pacientů, u kterých došlo ke známkám kompletní remise.

Kazuistiky publikované na portálu

Poslední blok Pracovního setkání onkologů a chirurgů byl vyhrazen kazuistikám metastatického karcinomu rekta.  

Přednáška přináší kazuistiku pacienta s karcinomem sigmoidea a synchronními metastázami v játrech.