Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Ludmila Olosová

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín

Videa a prezentace publikované na portálu

Paravazace (extravazace) je únik léčiva do okolních tkání. Při podávání cytostatik se nejčastěji jedná o poškození podkožní tkáně a subdermis. Podle potenciálu působit poškození tkání se cytostatika dělí na vezikanty (zpuchýřňující), iritanty (dráždící) a nonvezikanty. Přednáška je určena pro praktické lékaře.