Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Ľudovít M. Jurga, DrSc.

Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave

Videa a prezentace publikované na portálu

V bloku vyzvaných přednášek, jež zahajovaly Brněnské onkologické dny 21. dubna 2011, vystoupil mezi oslovenými řečníky profesor Ludovít Jurga z Trnavy - své s nadhledem pojaté sdělení nazval Pohled na onkologii současnosti na pozadí nedávné minulosti.