Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Lukáš Smolej, PhD.

FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška, která zazněla na úvod satelitního sympózia společnosti Roche s názvem GAZYVARO – Nová možnost léčby CLL, uvádí problematiku chronické lymfocytární leukémie, seznamuje s věkovým rozložením nemocných, očekávanou délkou přežití a komorbiditami.  

Q-Lite je projekt České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČS CLL), který se věnuje pacientům, kteří z různých dúvodů nemohou podstoupit standardní léčbu své choroby imunochemoterapií ve plné dávce.