Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Marie Rohanová

Dětská klinika FN a LFUP Olomouc

Články publikované na portálu

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Videa a prezentace publikované na portálu

PRES syndrom (Posterior reversible encephalopathy syndrome) je vzácné onemocnění se závažným klinickým průběhem, jehož etiologie není v současné době plně objasněna. jedná se o neurotoxický stav spojený s charakteristickým CT nebo MRI nálezem. Příčinou je vazogenní edém mozku v souvislosti s neurotoxickým postižením.  U všech dětí, které jsou léčeny pro onemocnění asociovaná s PRES syndrom, je nutné přísné monitorování krevního tlaku a včasné zahájení antihypertenzní terapie.