Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Markéta Kratochvilová

B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Uherský Brod

Články publikované na portálu

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Kazuistiky publikované na portálu

Velmi rizikový pacient pro hemodialýzu vzhledem k recidivujícím, život ohrožujícím septickým stavům (zdrojem centrální žilní přístup). Po dořešení urologické problematiky je pacient  těsně před zařazením na čekací listinu před transplantací ledviny. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.