Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Markéta Protivánková

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Kazuistiky publikované na portálu

Kazuistika z Fakultní nemocnice Brno popisuje radikální výkon po onkologické léčbě, tak aby bylo dosaženo onkologické radikality. Na základě zkušeností z tohoto případu a dalších zkušeností u pacientů s kompletní remisí s obtížně diagnostikovatelnou hranicí původní infiltrace byla ve FN Brno zařazena endoskopická tetováž jako standardní postup před zahájením neoadjuvantní chemoterapie.