Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Martin Fajt

Pediatrická klinika IPVZ a FTNsP

Články publikované na portálu

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Videa a prezentace publikované na portálu

Na pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice v Praze bylo v roce 2011 ošetřeno 38 dětí pro akutní neuroinfekci (Etiologie: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae sérotyp 15 C, Streptococcus constellatus, Neisseria meningitidis sérotyp B, Listeria ivanovií). Na JIRP bylo  hospitalizováno 15 dětí s akutní neuroinfekcí.