Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Martin Havrda

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Kazuistiky publikované na portálu

V několika posledních letech dochází k nárůstu nevidomých pacientů vyžadujících dialyzační léčbu. Vyvinutí jednoduchých manuálních pomůcek umožnilo úspěšné, nekomplikované provádění CAPD nezávislé na druhé osobě. Edukace se příliš neliší – nevidomí pacienti ztrátu zraku kompenzují zvýšenou hmatovou pozorností, vnímáním a velkou snahou. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Pacient 1932 je přijat na JIP pro hyponatrémii, hyperkalémii, hypotenzi a poruchu funkce ledvin. Casusitika zaněla na setkání Klubu mladých nefrologů na podzim 2012.

Hyperkalémie nemusí být jen příčinou bradykardie ale i jejím následkem.

Nefrolog volán na konzilium k pacientce ležící na JIP NCH pro poruchu funkce ledvin, laboratorně náhlá elevace renálních parametrů, dále hypernatrémie a hyperosmolalita.