Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., nastoupil po absolvování lékařské fakulty UK v Plzni (1993) na Hemato-onkologické oddělení FN v Plzni. Po ročním působení přešel na 1. Interní kliniku FN a LF UK v Plzni, kde působil na jednotce intenzivní péče. V letech 1997–1998 absolvoval část Ph.D. studia na univerzitě Ulm v Německu. Po svém návratu působil jako asistent LF UK a získal specializovanou způsobilost v oborech vnitřního lékařství a intenzivní medicíny. V roce 2004 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem vnitřního lékařství. Od roku 2006 je přednostou 1. interní kliniky FN a LF UK v Plzni.

Profesor Matějovič je autorem nebo spoluautorem více než 250 publikací, jež byly více než 700 krát citovány a 2 monografií. Je držitelem The European Society of Intensive Care Medicine Yearly Award for Young ICU Investigators a nositelem prestižních zahraničních stipendií (Alexander von Humboldt Research Fellowship a Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung für Medizinische Grundlagenforschung). Profesor Matějovič je místopředsedou výboru České společnosti intenzivní medicíny, působí jako Council Member Evropské společnosti intenzivní medicíny (ESIM), je členem redakční rady časopisu Anestezie a intenzivní medicína, Aktuality v nefrologii, Postgraduální nefrologie a ko-editorem rady „Edice Intenzivní Medicína" při nakladatelství Maxdorf. Působí jako pravidelný recenzent mezinárodních časopisů v oboru intenzivní medicína (Intensive Care Medicine, Shock, Critical Care, Critical Care Medicine, J Mol Biol..). Je zvaným řečníkem výročního kongresu The European Society of Intensive Care Medicine, International Symposium of Intensive Care and Emergency Medicine a americké International Conference on Continuous Renal Replacement Threapies.