Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF a TN

Videa a prezentace publikované na portálu

Úvodní slovo satelitního sympózia společnosti Roche, věnovaného intersticiálním plicním procesům, přednesla prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. z  Pneumologické kliniky 1. LF a Thomayerovy nemocnice.