Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

MUDr. Michaela Matoušková

VZDĚLÁNÍ

 • 1989 FVL 1. LF UK
 • 1992 atestace urologie 1. stupně
 • 1994 atestace klinická onkologie
 • 1996 atestace urologie 2. stupně 
 • 2016 atestace uroonkologie

ZKUŠENOSTI A POZICE

 • jsem členem:
  • České urologické společnosti
  • České onkologické společnosti
  • Evropské urologické společnosti
 • předseda SAU (Sdružení ambulantních urologů)
 • předseda onkologické sekce ČUS ČLS JEP
 • místopředseda ČUS ČLS JEP
 • podílela jsem se na tvorbě doporučených postupů v urologii a uroonkologii, včetně Modré knihy
 • pořádám odborné akce s touto problematikou, ev. jsem jejich garantem
 • spolupracuji při jednání o kalkulačních listech
 • ve výboru ČUS odpovídám za lékovou politiku a kontakt se SÚKLem
 • na základě každodenní praxe mám základní znalost právních předpisů poskytování zdravotní péče a úhrad zdravotního pojištění 
 • jsem členem redakčních rad časopisů a šéfredaktorem Urologie pro praxi
 • přednáším a publikuji
 • mám doklad celoživotního vzdělávání ČLK

 

Články publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dnů v roce 2015 se již tradičně uskutečnil celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, který zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS, tentokrát s podtitulem “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”. Máte možnost shlédnout přednášky nejen na téma výchovy k onkologické prevenci, ale také výživy onkologického pacienta, řešení nežádoucích účinků onkologické léčby, paliativní péče a další témata, která řeší praktičtí lékaři se svými onkologickými pacienty.    

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Videa a prezentace publikované na portálu

První březnovou středu odpovídala na vaše otázky týkající se se prevence urologických zhoubných nádorů paní MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha. Připravili jsme pro vás záznam živého vysílání.

Přednáška se zabývá kontraverzemi okolo screeningu zhoubného nádoru prostaty, na základě studií a doporučení zvažuje výhody a nevýhody metody aktivního vyhledávání oproti screeningu, zabývá se argumenty lékaře pro a proti odběru PSA. 

8. dubna 2015 odpoledne se uskutečnil živý přenos z největší tuzemské onkologické konference Brněnských onkologických dnů. Veřejnost měla možnost ptát se živě 90 minut na prevenci a včasný záchyt rakoviny. Přinášíme vám záznam. Poslechněte si odpovědi na otázky ze skutečného života. Pokud nenajdete odpověď na tu svou otázku, podívejte se na program dalších živých přenosů o prevenci rakoviny a zeptejte se.   

Přítomnost červených krevních elementů v moči (erytrocyturie či hematurie) je důležitým příznakem, který může signalizovat závažné onemocnění urogenitálního systému.