Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Bc. Michaela Tůmová

Dialog Jessenius

Články publikované na portálu

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

Videa a prezentace publikované na portálu

V průběhu 2. pražského mezioborového onkologického kolokvia dne 27. ledna 2011 natočil portál MojeMedicína rozhovor s  Michaelou Tůmovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius o projektu DVD Průvodce onemocněním karcinomem prsu.