Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Michal Hájek

Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava

Články publikované na portálu

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Videa a prezentace publikované na portálu

Zkušenosti s využitím hyperbarické oxygenoterapie (HBO) v pediatrické praxi.

Přednáška shrnuje zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií v pediatrické praxi Městské nemocnici v Ostravě. Zabývá se i užitím v onkologii.