Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Milada Zemanová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Články publikované na portálu

Hned na úvod letošních Brněnských onkologických dnů se konal edukační seminář nazvaný Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba. Přednášky jsme pro vás natočili a můžete si je poslechnout tak, jak zazněly v sále. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.