Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

MUDr.Milana Šachlová, CSc. et PhD se narodila v roce 1959 v Brně. V roce 1984 promovala na LF UJEP (MU) v Brně. Atestovala z vnitřního lékařství v roce 1989 a z gastroenterologie v 1992. V r. 2001 obhájila dizertaci v oboru onkologie, další dizertaci v r. 2008 v oboru preventivního lékařství. V současné době je primářkou gastroenterologického odd. Masarykova onkologického ústavu v Brně. Současně vede Poradnu zdravé výživy a odvykání kouření a Nutriční tým. V popředí zájmu je endoskopická diagnostika a léčba onemocnění zažívacího traktu, nádorová prevence, dědičné formy nádorového onemocnění zažívacího traktu, výživa v onkologii, neuroendokrinní nádory… Je členkou Pracovní skupiny pro nutriční podporu v onkologii při České onkologické společnosti, vedoucí koordinátor skupiny klinické výživy při České společnosti paliativní medicíny, krajský koordinátor Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, předsedkyně sekce Preventivní onkologie při České onkologické společnosti. Je členkou několika odborných společností Věnuje se výuce mladé generace, vedla 10 bakalářských a 23 magisterských prací na LF MU. Pravidelně se podílí na organizaci Brněnských onkologických dnů, zvláště v posledních 3 letech připravuje celodenní sekci pro praktické lékaře. Často přednáší, občas publikuje, je řešitelem několika grantů a projektů. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, vedla několik let Ligu proti rakovině Brno. Od roku 1995 vydává pravidelně časopis pro onkologické pacienty ONKO OKNO. Odpovídá na dotazy veřejnosti na webech věnující se prevenci nebo výživě.

Články publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dnů v roce 2015 se již tradičně uskutečnil celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, který zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS, tentokrát s podtitulem “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”. Máte možnost shlédnout přednášky nejen na téma výchovy k onkologické prevenci, ale také výživy onkologického pacienta, řešení nežádoucích účinků onkologické léčby, paliativní péče a další témata, která řeší praktičtí lékaři se svými onkologickými pacienty.    

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

V rámci Brněnských onkologických dnů zaznělo i pět přednášek edukačního semináře, který pokryl problematiku zhoubných nádorů žaludku. 

V rámci 37. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Brně se také sešli odborníci na výživu onkologicky nemocných. 

8. října 2009 byli hosty rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D. a Mgr. Ondřej Májek. Pozornost byla také věnována projektu Zastavme kolorektální karcinom. Pořad se zabýval rakovinou tlustého střeva coby nejrizikovějším nádorovým onemocněním.

Videa a prezentace publikované na portálu

Nabízíme vám záznam živého webcastu o prevenci a screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku. Otázky o výživě, testu na okultní krvácení, kolonoskopii a další vám zodpovídala paní doktorka MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. CSc., primářka gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně a vedoucí Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti. Nechcete-li poslouchat celý záznam, vyberte si v části "Kapitoly" (u videa) jen témata, která vás zajímají. Na závěr si můžete otestovat své znalosti z oblasti prevence. 

8. dubna 2015 odpoledne se uskutečnil živý přenos z největší tuzemské onkologické konference Brněnských onkologických dnů. Veřejnost měla možnost ptát se živě 90 minut na prevenci a včasný záchyt rakoviny. Přinášíme vám záznam. Poslechněte si odpovědi na otázky ze skutečného života. Pokud nenajdete odpověď na tu svou otázku, podívejte se na program dalších živých přenosů o prevenci rakoviny a zeptejte se.   

GIT toxicita je významným faktorem, který limituje eskalaci dávky radioterapie a je vždy potřeba zvažovat možný přínos léčby a její rizika pro trávící trakt. Přednáška je určena pro praktické lékaře.

Řada pacientů, kteří jsou diabetici, mají také nějaké nádorové onemocnění. Proto je nyní zkoumán vztah mezi diabetem a nádorovým onemocněním. Přednáška pro praktické lékaře.

23. září odpovídala v živém vysílání na portálu MojeMedicina MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc., primářka gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně a vedoucí Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti na otázky o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Endoskopické metody jsou neoddělitelnou součástí škály vyšetřovacích metod využívaných v diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacienta s nádorem žaludku. Přednášející představuje endoskopické techniky, jako je chromoendoskopie, zvětšování obrazu, zobrazení s vysokým rozlišením a zobrazení pomocí filtrovaného svazku světla, které přinášejí řadu nových diagnostických možností, včetně identifikace časných slizničních změn, cíleného odběru vzorků a terapeutického užití endopskopie. Široké uplatnění u vyšetřování nádorů žaludku nachází také endosonografie, která umožňuje i vyšetření širokého okolí nádoru. 

 

Přednáška ukazuje, jak stav výživy může výrazně ovlivnit další léčbu pacienta a její výsledky. Pacienti s nádory žaludku jsou ve vysokém riziku malnutrice a lékaři by měli na tuto skutečnost myslet již při stanovení diagnózy. Pacient by měl dostat informace o tom, kde je nutriční poradna, jaké jsou možnosti sippingu a měl by být vybaven informacemi. Onkologové mohou od září 2013 předepisovat přípravky s omega3 mastnými kyselinami na dobu jednoho měsíce, tudíž pacient může být správně saturován ještě, než se dostane do nutriční poradny. Důležité je nepodceňovat předoperační přípravu a mít stále na paměti, že nutriční podpora je nedílnou součástí onkologické léčby. 

Nutriční terapie, pokud je indikována, musí být zahájena včas. Váhový úbytek se snižuje většinou ve skocích tak, jak pacient prodělává různá vyšetření a onkologickou léčbu.

Založení Sekce preventivní onkologie bylo schváleno na zasedání výboru ČOS v červnu 2012. Idea vzniku  sekce vychází z Národního onkologického programu. Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a kteří převezmou koordinaci onkopreventivních aktivit. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností. Platforma má sdružovat lékaře prvního kontaktu, specialisty, sestry, nelékařské obory, vědce, studenty, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí. Co za 10 měsíců existence sekce dokázala a jaké má plány shrnuje její předsedkyně.  

V pátek v podvečer proběhla na brněnském výstavišti diskuse o rizicích a prevenci rakoviny. Odborníci na zhoubné nádory odpovídali živě na otázky, které pokládali občané přes internet v předchozích dnech nebo přímo během diskuse.