Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Miloš Pacal

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika operační onkologie

Videa a prezentace publikované na portálu

Fluidothorax se vyskytuje u 15 % pacientů v pokročilých a konečných stádiích, u prsu dokonce ve 40% a plic ve 45%. Ascites se vyskytuje u 20% onkologických pacientů (ovarium 60%, CRC 30%). Hrudní a břišní drény jsou jednoduchou a bezpečnou ambulantní (domácí) metodou řešení recidivujících výpotků. Permanentní hrudní a břišní drény bychom měli v onkologické paliativní péči v ČR využívat více. Přednáška zazněla na edukačním sympóziu pro praktické lékaře v rámci BOD 2015.