Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Články publikované na portálu

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška, která zazněla v rámci Brněnských onkologických dnů 2014, představuje 3 kazuistiky nedostatečné nutriční podpory u onkologických nemocných.  Přednáška pro praktické lékaře.

Antiemetická profylaxe je v současné době nedílnou součástí onkologické léčby. Je třeba zdůraznit, že účinná profylaxe od prvního cyklu chemoterapie je nejlepší prevencí řady možných pozdějších problémů.  Přednáška pro praktické lékaře.

V pátek v podvečer proběhla na brněnském výstavišti diskuse o rizicích a prevenci rakoviny. Odborníci na zhoubné nádory odpovídali živě na otázky, které pokládali občané přes internet v předchozích dnech nebo přímo během diskuse.