Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Mgr. Monika Marková

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

Články publikované na portálu

Letošní XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci BOD zařadila také blok přednášek na téma péče o pacienty v závěru života. Nyní se můžete podívat na přednášky, tak jak zazněly v dubnu 2014. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška, která se zamýšlí nad specifikami paliativní péče, zazněla v rámci XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2014, v bloku Péče o pacienty v závěru života.