Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

Články publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dnů v roce 2015 se již tradičně uskutečnil celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, který zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS, tentokrát s podtitulem “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”. Máte možnost shlédnout přednášky nejen na téma výchovy k onkologické prevenci, ale také výživy onkologického pacienta, řešení nežádoucích účinků onkologické léčby, paliativní péče a další témata, která řeší praktičtí lékaři se svými onkologickými pacienty.    

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Letošní XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci BOD zařadila také blok přednášek na téma péče o pacienty v závěru života. Nyní se můžete podívat na přednášky, tak jak zazněly v dubnu 2014. 

Cyklus pořadů MojeMedicína dospěl ke konci. Posledním tématem je péče o pacienta v poslední fázi těžké nemoci.

Videa a prezentace publikované na portálu

Fluidothorax se vyskytuje u 15 % pacientů v pokročilých a konečných stádiích, u prsu dokonce ve 40% a plic ve 45%. Ascites se vyskytuje u 20% onkologických pacientů (ovarium 60%, CRC 30%). Hrudní a břišní drény jsou jednoduchou a bezpečnou ambulantní (domácí) metodou řešení recidivujících výpotků. Permanentní hrudní a břišní drény bychom měli v onkologické paliativní péči v ČR využívat více. Přednáška zazněla na edukačním sympóziu pro praktické lékaře v rámci BOD 2015. 

Přednáška, která zazněla v rámci XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2014, v bloku Péče o pacienty v závěru života, se zamýšlí nad tím, co to znamená závěr života, v jakých kontextech s tím pracujeme v ČR a jak se s ním pracuje ve světě, zda umíme poznat, že se pacient v závěru života nachází a co pak z toho vyplývá pro péči, léčbu, pro přístup k pacientovi. 

Paliativní péče znamená péče o pacienty ve velmi pokročilých stádiích. Pokud je pacient léčen protinádorovou léčbou je jeho ošetřujícím lékařem jeho onkolog. Ale otázka je, kdo je ošetřujícím lékařem v situaci, kdy onkologická léčba skončila, vyčerpaly se všechny možnosti nebo pacient léčbu odmítl a kdy pacient přechází do režimu symptomatické paliativní péče.  Přednáška pro praktické lékaře.

Stránky našeho portálu

Každých pět minut zemře v České republice jeden člověk, často předtím vážně stoná a jeho nemoc a umírání s ním prožívá jeho rodina a přátelé. Možná právě teď potřebujete slyšet, jak pečovat o umírajícího, že umírající má právo na důstojné zacházení, řádnou péči,...