Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., narozený 23. února 1966 v Praze, je profesorem vnitřního lékařství, přednostou Kliniky nefrologie TC IKEM v Praze a vedoucím lékařem Transplantační laboratoře CEM IKEM.

V letech 1985 – 1991 studoval všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v roce 2005 jmenován docentem pro obor vnitřního lékařství. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí.

V letech 1997-1998 pracoval v transplantační laboratoři v Essenu. Věnuje se pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, je školitelem Ph.D. studentů a řešitelem grantů MZ ČR, Grantové agentury ČR a EU s transplantační tématikou. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů.

Doposud publikoval mimo jiné 114 článků indexovaných v PubMed. Je hlavním autorem monografií Transplantace ledviny v klinické praxi a Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii.

Je předsedou České nefrologické společnosti pro rok 2012-2014, členem výboru České transplantační společnosti a Spolku lékařů českých v Praze.

Články publikované na portálu

22. - 23. dubna 2015 se konaly v Ostravě Brodovy dny - 6. edukační sympózium České nefrologické společnosti. Připravili jsme pro Vás záznam ze symposia věnovaného problematice anémie u pacientů s postižením ledvin. Prezentace se zaměřují na klinické zkušenosti a praktická doporučení a vyvolaly bohatou diskuzi.

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza. 

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Rozhovor s novým předsedou České nefrologické společnosti prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., přednostou Kliniky nefrologie IKEM Praha.

V Brně se ledviny transplantují již 39 let, první ledvina zde byla transplantována 30. listopadu 1972. Od té doby brněnští lékaři provedli již na tisíc transplantací.

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

12. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. vedoucí nefrologického oddělení IKEM. Hovořilo se o akutních selháních ledvin.

17. února 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. vedoucí nefrologického oddělení IKEM. Hovořilo se o léčbě chronických onemocnění ledvin.

12. srpna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se transplantacích ledvin.

23. ledna 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., vedoucím nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se O transplantaci ledviny a příbuzenské transplantaci.

Videa a prezentace publikované na portálu

V dubnu jsme se na Brodových dnech zeptali prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. na to, jaké jsou možnosti prevence chronického onemocnění ledvin.  

Současnost a budoucnost ABOi transplantací v IKEM. Ačkoli je dobrá zkušenost s přípravou nemocné s vysokým titrem, je vzhledem k finančním nárokům akceptovatelný titr 1:128. Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Přednáška o nové klasifikaci chronického onemocnění ledvin a o nové podobě časopisu Postgraduální nefrologie.  Kritéria pro definici chronického onemocnění ledvin jsou nově dána přítomností alespoň jednoho z faktorů, které trvají více než 3 měsíce. 

Rozhovor s prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., předsedou České nefrologické společnosti a přednostou Kliniky nefrologie IKEM Praha na Brodových dnech v Plzni dne 24. dubna.  

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Kritický pohled na minimalizaci imunosuprese přináší přednáška, která zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.

V dalším díle pořadu portálu MojeMedicína a České televize o vyšetřovacích a léčebných metodách seznamuje prof. MUDr. Viklický, CSc.  a MUDr. Paříková, Ph.D.  z Institutu klinické a experimentální medicíny Praha laickou veřejnost s metodou peritoneální dialýzy.

Orgánová transplantace znamená přenos určitého orgánu nebo tkáně z těla jednoho člověka do druhého. V současnosti se nejčastěji transplantují ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a tenké střevo. Lékaři z transplantačního centra IKEM vysvětlují laické veřejnosti, jak transplantace probíhají.

Přednáška prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. z Nefrologické kliniky IKEM na 23. mezinárodním transplantačním kongresu v srpnu 2010 ve Vancouveru.

Kazuistiky publikované na portálu

Přednáška ukazuje na příkladu třech pacientů, kdy doporučení selhávají a kdy lékaři řeší daleko složitější situace, než popisují doporučení a je třeba vysoce individualizovat imunosupresi po transplantaci ledviny.

Stránky našeho portálu

Peritoneální dialýza je jednou z metod používaných k léčení pacientů, kterým selhávají ledviny. Pacient si může peritoneální dialýzu provádět doma sám, což je hlavní výhoda této metody, která se k léčení pacientů používá již více než 30 let. V naší zemi došlo k výraznému...

Transplantace znamená přenos určitého orgánu nebo tkáně z jednoho člověka do druhého. Cílem transplantace je, aby přenesený orgán nebo tkáň v těle příjemce nahradily chybějící funkce, které zanikly v důsledku onemocnění. V současnosti se nejčastěji transplantují ledviny, játra, srdce,...