Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

Klinika nefrologie, Transplantační centrum Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Články publikované na portálu

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Videa a prezentace publikované na portálu

Pro nefrology ledviny znamenají vyšetřovat kreatinin, ale tubulární funkce velkou oblibu nemají. Přednáška přináší historii znalostí o tubulárních funkcích a vnitřním prostředí a vysvětluje metody a důležitost sledování vnitřního prostředí. Udržování elektrolytové homeostázy vnitřního prostředí závisí významně na regulaci intenzity tubulárního transportu jednotlivých elektrolytů. Přednáška je vhodná i pro studenty medicíny.