Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

ČVUT, Fakulta Dopravní, Ústav dopravní telematiky

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Po kratším působení v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV přešel roku 1964 na katedru řídicí techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT. Zabýval se adaptivním řízením, obecnou teorií systémů a kybernetikou, biomedicínským inženýrstvím a fuzzy logikou. V letech 1996–2000 vedl laboratoř inženýrsko-medicínské diagnostiky Centra biomedicínského inženýrství ČVUT, kde byl zahájen výzkum vlivu únavy na lidského operátora-řidiče. V současné době se problematikou monitorování poklesu pozornosti u řidičů zabývá na Dopravní fakultě ČVUT. V rámci společného projektu Dopravní fakulty ČVUT a Neurologické kliniky III. Lékařské fakulty UK se zabývá také problematikou nalezení a ověření metod pro posouzení řidičských schopností řidičů s Parkinsonovou chorobou.

 

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška představuje výsledky společného projektu Dopravní fakulty ČVUT a Neurologické kliniky III. Lékařské fakulty UK zabývajícího se nalezením a ověření metod pro posouzení řidičských schopností řidičů s Parkinsonovou chorobou. Pacienti jsou si svého handicapu vědomi a vyrovnávají se s ním opatrnější jízdou. Pro mnoho z nich znamená ztráta řidičského průkazu také ztrátu zaměstnání, a proto jsou neurologové velmi opatrní při konečném rozhodnutí. 

Ročně dojde k více než 6 miliónům dopravních nehod. Příčinou 30% dopravních nehod je únava řidičů. Jaké jsou možnosti indikace únavy řidičů a včasného varování před mikrospánkem, když jediné přímé měření únavy je pomocí PET