Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

ČVUT, Fakulta Dopravní, Ústav dopravní telematiky

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Po kratším působení v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV přešel roku 1964 na katedru řídicí techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT. Zabýval se adaptivním řízením, obecnou teorií systémů a kybernetikou, biomedicínským inženýrstvím a fuzzy logikou. V letech 1996–2000 vedl laboratoř inženýrsko-medicínské diagnostiky Centra biomedicínského inženýrství ČVUT, kde byl zahájen výzkum vlivu únavy na lidského operátora-řidiče. V současné době se problematikou monitorování poklesu pozornosti u řidičů zabývá na Dopravní fakultě ČVUT. V rámci společného projektu Dopravní fakulty ČVUT a Neurologické kliniky III. Lékařské fakulty UK se zabývá také problematikou nalezení a ověření metod pro posouzení řidičských schopností řidičů s Parkinsonovou chorobou.