Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

Videa a prezentace publikované na portálu

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

V endemických oblastech je nutná zvýšená opatrnost při konzumaci syrové zeleniny a drobného ovoce z míst, kde může dojít ke kontaminaci liškou. Vajíčka Echinococcus multilocularis jsou ničena varem, ale nikoliv zmrazením.

Prezentace je věnována infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka (opačný způsob přenosu je také možný).

Infekční onemocnění exogenního i endogenního původu, která vznikla v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení a/nebo v souvislosti se zdravotními službami. Také nákazy, které se projevily až po propuštění do domácí péče nebo po přeložené do jiného zdravotnického zařízení.

Infekce začíná na sliznicích HCD, především trachey. Virus proniká do bb. řasinkového epitelu, kde se množí. Replikace viru velmi rychlá (asi 4 hod.), zralé viry opouštějí hostitelskou buňku, která většinou odumírá a napadají okolní buňky.