Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Zobrazují se jen texty určené pro laiky. Jste-li nelékařský zdravotnický pracovník nebo student lékařské fakulty či zdravotnické školy, zobrazte si i texty určené pro odborníky. Jste-li lékař nebo lékárník, můžete si zobrazit všechny texty.