Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Články publikované na portálu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Na semináři občanského sdružení Kapka97 jsme se zeptali chirurga, pana primáře Jandíka nejen na strach před operací karcinomu prsu, ale také na druhý názor, o který může pacientka požádat.   

Přehled indikací, výhod a rizik intersticiální brachyterapie v léčbě karcinomu prsu. 

Chirurgická nebo-li operační léčba je nedílnou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Stránky našeho portálu

Chirurgická nebo-li operační léčba je nedílnou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné. U většiny nádorů představuje operace základní léčebný přístup. Úplné odstranění nádoru bývá předpokladem k vyléčení nádorového onemocnění. Většina žen se zhoubným nádorem prsu...