Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Klinika pracovního lékařství, LF MU a FN u sv. Anny

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška o expozici karcinogenním látkám v pracovní prostředí tahrnuje přehled profesních nádorů, principy odškodňování a je doplněna dvěmi kazuistikami.