Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška shrnuje význam radioterapie v léčbě časných stádií karcinomu prsu. 

Blok věnující se lokálně pokročilému a metastatickému karcinomu prsu uzavřela přednáška o standardních i nových technikách paliativní radioterapie užívaných u metastatického karcinomu prsu.