Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

As. MUDr. Petr Kysela, PhD.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Videa a prezentace publikované na portálu

Etapové operace jsou operační zákroky na játrech u metastazujícího kolorektálního karcinomu a jedná se o vcelku novou chirurgickou metodu, jejíž přínosy přednáška představuje. V přednášce je dále diskutován zcela nový přístup, metoda ALLPS.    

Úvodní přednáška V. ročníku Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje uvedl za chirurgy pan profesor Kala.  Pátý ročník je věnován dominantně pacientům, kteří nemají možnost být resekabilní. Přednáška zdůrazňuje nutnost, aby všichni pacienti s metastatickým karcinomem rekta prošli multidisciplinární komisí. 

Kazuistiky publikované na portálu

Přednáška přináší kazuistiku pacienta s karcinomem sigmoidea a synchronními metastázami v játrech.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší kazuistiku 67 letého pacienta s kolorektálním karcinomem a s metachronní solitární jaterní metastázou.