Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Petr Lokaj, PhD.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Články publikované na portálu

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Videa a prezentace publikované na portálu

Na klinice dětské onkologie v Brně mají ročně 150 nových pacientů, 3 roky od diagnózy přežívá 90% dětí s  hematologickou malignitou a téměř 90 % dětí se solidními nádory. Úmrtí je 16 % a přežití cca 84 %.