Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Videa a prezentace publikované na portálu

Magnetická rezonance poskytuje nesrovnatelně lepší měkkotkáňový kontrast, což umožňuje identifikovat jednotlivé vrstvy střevní stěny, stejně jako peritoneum. Bez magnetické rezonance by se neměl zvažovat chirurgický výkon. Přednáška je bohatá na příklady obrázků karcinomu rekta na magnetické rezonanci.