Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

ÚVN Praha, Interní klinika - Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu a 1. LF UK

Články publikované na portálu

4. června 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. z Interní kliniky 1. Lékařské fakulty UK. Hovořilo se také o dlouhodobých důsledcích nepoznané infekce virem hepatitidy C.

Videa a prezentace publikované na portálu

Cholelitiáza je velmi časté onemocnění (10 – 20 % dospělé populace). Výskyt stoupá s věkem, zlomový je 40. rok (nad 50 let 27 % mužů 47 % žen).

Mezi benigní nádory žlučových cest patří papilom, adenomyom, fibrom a nádor z granulárních buněk. Cholangiocelulární karcinom řadíme mezi maligní nádory žlučových cest.

V dalším díle cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách seznamuje Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. laickou veřejnost s invazivní metodou vyšetření jater.

Stránky našeho portálu

Jaterní biopsie je odběr minimálního množství jaterní tkáně k mikroskopickému vyšetření. Tento odběr se provádí pomocí speciální jehly, buď necíleně z pravého jaterního laloku, nebo cíleně pod kontrolou ultrazvukem. Používá se v případě, kdy není možno stanovit přesnou diagnózu a...