Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Články publikované na portálu

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška představuje nové možnosti ve využití tyreoglobulinu stanoveného vysoce citlivou metodou jako nádorového markeru v diagnostice a léčbě recidiv karcinomu štítné žlázy.