Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Články publikované na portálu

Úvodní slovo od doc. MUDr. Petry Tesařové, CSc.

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

2. dubna 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF a VFN Praha. Hlavními tématy byly rakovina prsu u mladých žen a projekt Eva 35.

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška zazněla v rámci sekce Kontroverzní témata u karcinomu prsu na Brněnských onkologických dnech  22. dubna 2011.

Přednáška o biologické léčbě zazněla na 2. pražském mezioborovém kolokviu 28. ledna v Praze.