Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Mgr. Radek Policar

Masarykův onkologický ústav Brno

Články publikované na portálu

Společnost medicínského práva uspořádala v průběhu V. kongresu medicínského práva pracovní snídani, na které byl prezentován dopad nového občanského zákoníku na poskytování zdravotní péče.  

Mezi aktuální otázky medicíny čím dál více patří také aplikace práva v každodenní klinické praxi.

Videa a prezentace publikované na portálu

Na Kongresu medicínského práva na konci listopadu jsme se zeptali Mgr. Radka Policara, právníka z Masarykova onkologického ústavu v Brně co by popřál zdravotníkům a pacientů do roku 2014.  

Úhradové problematice, vztahům poskytovatelů zdravotních služeb k pojišťovnám, ustanovení § 2950 Nového Občanského zákoníku Odpovědnost za škodlivou radu, ustanovení §2636 Smlouva o péči o zdraví a dalším otázkám, které přinese nový Občanský zákoník se věnuje přednáška, která zazněla na pracovní snídani v rámci V. kongresu medicínského práva. 

Je povinností lékaře podat pacientovi léčivý přípravek, je-li indikovaný, je-li optimální léčbou, avšak ví, že jej pojišťovna neuhradí? Jaké je právní postavení lékaře ve vztahu k pacientovi, zaměstnavateli a zdravotní pojišťovně? Jaké sankce mohou lékaře a zdravotnické zařízení postihnout v souvislosti s podáním nebo podáním léčby? Na tyto otázky odpovídá na satelitním sympóziu v rámci Jihočeských onkologických dnů 13. října 2011 v Českém Krumlově Mgr. Policar.

Přednáška zazněla v rámci sekce Právo a onkologie na Brněnských onkologických dnech  21. dubna 2011.

Víte jaké zákony a paragrafy upravují odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení?