Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Nemocnice Jičín, Onkologické oddělení

Články publikované na portálu

18. června 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., vedoucí komplexního onkologického centra J. G. Mendela v Novém Jičíně. Spolu s moderátorem Pavlem Kudrnou hovořila o radioterapii při léčbě zhoubných nádorů.

Videa a prezentace publikované na portálu

Paravazace (extravazace) je únik léčiva do okolních tkání. Při podávání cytostatik se nejčastěji jedná o poškození podkožní tkáně a subdermis. Podle potenciálu působit poškození tkání se cytostatika dělí na vezikanty (zpuchýřňující), iritanty (dráždící) a nonvezikanty. Přednáška je určena pro praktické lékaře.

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta. Téměř polovina onkologicky nemocných ji během své léčby podstoupí.

Stránky našeho portálu

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta. Téměř polovina onkologicky nemocných ji během své léčby podstoupí. Radioterapie může být použita samostatně, častěji se však používá v kombinaci s ostatními léčebnými metodami.  Při radioterapii je...