Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. se narodil v roce 1952 ve Vyškově. V roce 1979 promoval na Lékařské fakultě University J.E.Purkyně (MU) v Brně. Po dvou atestacích z vnitřního lékařství, získal v roce 1997 atestaci z klinické onkologie na LF MU Brno, o dva roky později habilitoval z vnitřního lékařství. V letech 1991 až 1995 působil ve Spojených státech amerických, kde pracoval v oblasti výzkumu účinku cytostatických látek v závislosti na době podání. V roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru onkologie.      

Po návratu z USA pracoval ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice a posléze svou profesní dráhu spojil s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, který v letech 2001 až 2008 vedl. V současné době je přednostou Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ.

V popředí jeho odborného zájmu je především karcinom prsu a střeva, experimentální chemoterapie, imunoterapie, biologie nádorů, genomika proteomiky, chronobiologie a chronoonkologie. Věnuje se jak klinické praxi v oblasti onkologie, tak i výchově mladých lékařů na Masarykově univerzitě v Brně.

Pan profesor zasedá v několika vědeckých radách, včetně Vědecké rady LF MU, redakčních radách časopisů, např. Časopisu Klinická onkologie, od roku 2003 je členem výboru České onkologické společnosti a je aktivní i v nadačních fondech.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. se od roku 2001 podílí na organizaci největší tuzemské onkologické konference, "Brněnských onkologických dnů" a od roku 2002 organizuje „Forum onkologů" České onkologické společnosti. 

Od roku 2006 do 1. pololetí 2013 publikoval 33 prací s IF, jejichž celková hodnota je 95,001.

Více informací na www.vyzula.cz.  

Články publikované na portálu

13. července 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hlavním tématem byl vzdělávací program Balance určený pro pacienty s nádorovým onemocněním, jejich rodiny, příbuzné a blízké.

5. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pořad se věnuje zhoubným nádorům, jejich léčbě a prevenci.

1. června 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hovořilo se o vzniku a prevenci onkologických onemocnění.

19. května 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče z Masarykova onkologického ústavu Brno. Hlavním tématem bylo preventivní onkologické vyšetření.

21. dubna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pořad se věnuje screeningu zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a děložního čípku. Pořad se zabýval screening v onkologii a mezioborovou spoluprácí v lékařství.

Videa a prezentace publikované na portálu

S vyšetřením, které se využívá zejména pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění a pomáhá tak určit rozsah choroby a tím i nejvhodnější variantu léčby, seznamují laickou veřejnost v dalším díle cyklu o vyšetřovacích metodách lékaři Oddělení nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu Brno.

Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vám vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Seznamte se s cytostatiky s prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc. , přednostou Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Dozvíte se, jak cytostatika fungují, jak se připravují a podávají pacientům a také, co dělat podstupujete-li léčbu cytostatiky.

Stránky našeho portálu

Pozitronová emisní tomografie je moderní zobrazovací metoda, při níž se pacientovi podává do žil mírně radioaktivní látka a kamera následně snímá záření vznikající při přeměně atomů této látky. Vyšetření se využívá zejména pro přesnou diagnostiku nádorových onemocnění a...

Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií, která je součástí standardních léčebných postupů u řady zhoubných nádorů. Používá se například v léčbě karcinomu tlustého střeva, karcinomu prsu, gynekologických zhoubných nádorů, nádorů hlavy a krku, plic, ledvin,...

Jednou ze základních onkologických léčebných možností je podávání chemoterapie. Cílem protinádorové léčby je likvidace zhoubného nádoru a zhoubných buněk. Chemoterapie je název pro léčbu zhoubného onemocnění pomocí léků. Léky používané pro protinádorovou léčbu se nazývají...