Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

MUDr. Šárka  Bohatá, Ph.D.

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. se narodila v roce 1976 ve Frýdku-Místku. V roce 2001 absolvovala LF MU v Brně, fakultu všeobecného lékařství. Hned po promoci začala pracovat na radiologické klinice FN Brno, kde působí dosud. V roce 2004 složila atestaci I.stupně z oboru radiologie a zobrazovací metody, v roce 2007 atestaci z oboru radiologie a zobrazovací metody II. stupně a v roce 2009 ukončila doktorský studijní program obhájením práce: Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater a byl jí udělen titul Ph.D. Od roku 2002 a se podílí na postgraduální výuce v oboru radiologie, v roce 2009 se stala odbornou asistentkou pro obor radiologie a zobrazovací metody LF MU Brno.

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. je členkou řady odborných společností - European Society of Radiology, České radiologické společnosti (a sekce Magnetické rezonance), ESMRMB, je externí pracovnicí VUT Brno a FJFI Praha. V letech 2005 – 2009 působila v Evroské radiologické společnosti jako National Representative of Radiology Trainees Forum of the ESR.