Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

MUDr. Šárka  Bohatá, Ph.D.

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. se narodila v roce 1976 ve Frýdku-Místku. V roce 2001 absolvovala LF MU v Brně, fakultu všeobecného lékařství. Hned po promoci začala pracovat na radiologické klinice FN Brno, kde působí dosud. V roce 2004 složila atestaci I.stupně z oboru radiologie a zobrazovací metody, v roce 2007 atestaci z oboru radiologie a zobrazovací metody II. stupně a v roce 2009 ukončila doktorský studijní program obhájením práce: Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater a byl jí udělen titul Ph.D. Od roku 2002 a se podílí na postgraduální výuce v oboru radiologie, v roce 2009 se stala odbornou asistentkou pro obor radiologie a zobrazovací metody LF MU Brno.

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. je členkou řady odborných společností - European Society of Radiology, České radiologické společnosti (a sekce Magnetické rezonance), ESMRMB, je externí pracovnicí VUT Brno a FJFI Praha. V letech 2005 – 2009 působila v Evroské radiologické společnosti jako National Representative of Radiology Trainees Forum of the ESR.

Články publikované na portálu

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška uzavírající blok o hodnocení kvality totální mezorektální excize a jejím významu pro další léčbu se podívala na problematiku TME očima radiologa pohledem na kasuistiku pacientky, u které byla provedena laparoskopická resekce rekta s totální mezorektální excizí a coloanalí anastomozou (TAMIS) a chirurg provedl radikální odstranění rekta za maximálních onkochirurgických kautel, protože resekoval podél stěny pochvy a podél periostu.

Přednáška představuje tři kazuistiky pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, na kterých ukazuje důležitost správné predikce pooperačního jaterního selhání, správného načasování operace po neoadjuvantní léčbě a vhodného postupu po neradikální lokální excizi u karcinomu distálního rekta. 

Magnetická rezonance poskytuje nesrovnatelně lepší měkkotkáňový kontrast, což umožňuje identifikovat jednotlivé vrstvy střevní stěny, stejně jako peritoneum. Bez magnetické rezonance by se neměl zvažovat chirurgický výkon. Přednáška je bohatá na příklady obrázků karcinomu rekta na magnetické rezonanci.