Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Soňa Fraňková

IKEM Praha, Klinika hepatogastroenterologie

Videa a prezentace publikované na portálu

Infekční komplikace jsou nejčastější příčinou morbidity i mortality po OLTx v časném potransplantačním období. Pečlivý screening infekcí před OLTx a profylaktická léčba po ní zásadně snižuje incidenci infekcí. Správné načasování transplantační léčby může rovněž zásadně snížit riziko infekčních komplikací.