Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Štěpán Tuček

LF MU; Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Články publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dnů zaznělo i pět přednášek edukačního semináře, který pokryl problematiku zhoubných nádorů žaludku. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška ukazuje, jak stav výživy může výrazně ovlivnit další léčbu pacienta a její výsledky. Pacienti s nádory žaludku jsou ve vysokém riziku malnutrice a lékaři by měli na tuto skutečnost myslet již při stanovení diagnózy. Pacient by měl dostat informace o tom, kde je nutriční poradna, jaké jsou možnosti sippingu a měl by být vybaven informacemi. Onkologové mohou od září 2013 předepisovat přípravky s omega3 mastnými kyselinami na dobu jednoho měsíce, tudíž pacient může být správně saturován ještě, než se dostane do nutriční poradny. Důležité je nepodceňovat předoperační přípravu a mít stále na paměti, že nutriční podpora je nedílnou součástí onkologické léčby.